TESİSLE İLGİLİ ÖZELLİKLERSoğuk hava deposu işletmelerinin verimli çalıştırılabilmesi ve depolanan ürünlerin gereğince muhafazası için öncelikle şunlara dikkat etmelidir.– İşletmenin kurulduğu yerin üretim ve tüketim alanlarına uzaklığı,– Alt yapı tesislerinin varlığı– Depo binalarının kurulduğu yerin jeoloj… Read More